Onze school

In onze school is uw kind méér dan “zomaar” een leerling. Daarom wil onze school helpen meer mens te worden. We stellen uw kind centraal. De directie en personeelsleden zijn de dragers van het christelijk opvoedings- en vormingsproject.
De kleuterleidsters scheppen voor uw kleuters een huiselijke sfeer en laten hen nog echt “kleuter” zijn. In het lager onderwijs worden de lessen aantrekkelijk en waardevol gemaakt, zodat uw kind alles meekrijgt om zijn verdere studies aan te kunnen.
Het schoolbestuur (aangesteld namens de kerkgemeenschap), de directie en de personeelsleden, willen samen met de ouders, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid,meewerken aan onze schoolgemeenschap.
Vanuit deze verantwoordelijkheid is iedereen bij het onderwijs-gebeuren betrokken en bouwen we zo samen aan onze school.
Onze hoofdvestiging is gelegen op Achterbroeksteenweg 190 te Achterbroek.


Onze tweede vestiging is gelegen op Brasschaatsteenweg 43.


http://www.vbs-delinde.be/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten